- Elektrokardiyografi (EKG)

- Elektrokardiyografi (EKG)

 

 

 

Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir. Bu tetkikle kardiyak kökenli hastalıkların erken teşhisinde önemlilik arz etmektedir.